Dražby a aukce

Důležité je si uvést rozdíl mezi těmito dvěma termíny. Aukce (též nazývána licitace) je druh obchodování, při kterém není počáteční cena přímo určena, pouze se určí počáteční cena a lidé, kteří se na aukci nachází mohou nabídku navyšovat. Licitátor (předsedající dražbě) má právo povinnost uzavřít kupní smlouvu na zboží či službu přiklepnuto tomu, kdo podá nejvyšší nabídku. Tento výherce (vydražitel) poté získá právo a povinnost uzavřít za tuto cenu na předmět aukce kupní smlouvu.
kladivo a zákony.jpg
Dražba probíhá úplně stejně až na to, že právo na vlastnictví vydraženého předmětu se na člověka převede hned po klepnutí kladívkem.
Tohoto způsobu prodeje se můžete účastnit osobně, ale také po telefonu, nebo přes internet. Existují přímo i internetové dražby, na kterých je daný čas, kdy vyprší nabídka a do té doby může kdokoliv přihazovat.
V historii se podle Hérodota (antický historik) aukce objevují již od roku 500 před naším letopočtem. Bylo tomu v Babylonu a předmětem prodeje byly dívky, které se tímto způsobem vdávali. Aukce vždy začala těmi nejhezčími dívkami a postupně se propracovávalo k těm méně krásným.
přednáškový sál.jpg
Druhů dražeb je opravdu hodně. V dnešní době je nejčastějším typem aukce Anglická, také známá jako Anglická aukce se zvyšující se cenou. Průběh je prostý. Stanový se základní částka a účastníci se přebijí, dokud nikdo není ochoten přihazovat. Dražitelé musí svou nabídku sami vyvolávat, nebo to musí udělat zástupce jejich jménem. Japonská aukce funguje na stejném principu jako anglická, s tím, že při začátku dražení předmětu všichni stojí a přihazují a když už někdo nechce přihazovat, dá to najevo tím, že si sedne.
Pokud máte v plánu vyrazit na nějakou dražbu ve vašem okolí, připravte se na to, že tam bude panovat dost hustá atmosféra plná propichujících pohledů, protože touha po vítězství nad ostatními většinou všechny pohltí. Také se připravte na to, že to může trvat opravdu dlouho, protože někdy dojde k tomu, že se stále převyšují dva lidé a ani jeden nechce ustoupit. Musíte být proto trpěliví.

5/5 - (1 vote)