Balkonové zábradlí dotváří vzhled domu

Zábradlí na balkon je bezesporu vizitkou všech domů, na kterou každému spočine zrak už při první pohledu při příchodu. Mělo by tedy být opravdovou vizitkou, mělo by být esteticky vyvážené, mělo by ladit k charakteru domu a zároveň by celkový dojem domu nemělo rušit svou nadbytečnou okázalostí. Obvykle je balkonové, či terasové zábradlí tvořeno masivním nerezovým rámem s leštěnou, https://www.dentamed.cz/e-shop/ordinace/vyplne/lesteni-vyplni/ broušenou či kartáčovanou úpravou povrchu.

balkonové zábradlí

Do tohoto rámu jsou pak uchyceny další prvky zábradlí. Může jít o plošné záležitosti, sklo, dřevo či jiný vhodný materiál. Nebo také mohou být do rámu umístěny pruty, nebo ocelová lanka přiměřeného průměru. V každém případě je nutné, aby s ohledem na venkovní prostředí, byly tyto materiály odolné vůči povětrnostním vlivům. Výběr materiálu na rámy balkonového zábradlí, tak na jeho výplně je plně v rukou investora. Ten by měl rozhodnout o vhodnosti materiálu s ohledem na typ stavby, její usazení v prostředí i na charakter těchto stavebních prvků v okolních domech. Jaký je další postup?

zábradlí na balkoně

Investor seznámí výrobce zábradlí se svými požadavky. Výrobce vypracuje základní projekt, a hlavně cenovou nabídku. Po vzájemném sladění představ investora s možnostmi výrobce a odsouhlasení cenové nabídky, přistoupí výrobce k samotné přípravě výroby. Nejdříve provede místní šetření, kdy posoudí nutnost stavebních úprav pro ukotvení balkonového zábradlí. Pečlivě se ještě jednou vše zaměří a výstupy z tohoto šeření putují přímo do výroby. A už se řeže, brousí, svařuje, kompletuje. Se zábradlím, polotovarem, se vyráží na místo montáže, kde se nejdříve ukotví nosné rámy. Teprve nyní dochází k vyplnění otvorů v zábradlí, vyplétání prutů, napínání ocelových lan. Na závěr se osadí madla zábradlí, vše se očistí, přeleští. Zábradlí je hotovo a může se předat investorovi spolu s doporučením vhodné údržby.