Pokládku zámkové dlažby zvládnete i vy


Chystáte se na novou pokládku zámkové dlažby na svém dvorku, pÅ™ed domem nebo dokonce ve své firmÄ›? Jedná se jistÄ› o dobrý nápad, zámková dlažba je dnes velmi moderní a není zas tak drahá. Zvládnete to i vy, nemusíte se bát. PostaÄí jen menší průprava. Samotná pokládka probíhá tak, že si vytvoříme podklad z různÄ› hrubozrnných kameniv. Tento podklad si srovnáme a upravíme zhutnÄ›ním. Pomocí trubek a latÄ› upravíme ložnou vrstvu kameniva podobnÄ› jako když stahujeme omítku. Na takto upravený povrch již můžeme zaÄít klást jednotlivé dlaždice Äi dlažbu.

Další postup pokládky

Na pÅ™ipravený povrch klademe postupnÄ› jednotlivé dlaždice, samozÅ™ejmÄ› tak, aby do sebe dokonale zapadaly. Každou vždy utluÄeme gumovou palicí, která je pro tyto úÄely dokonalá, nedojde k poruÅ¡ení nebo dokonce rozbití dlažby. Velice důležitý je správný spád celého díla. Nikde by se nemÄ›ly vyskytovat vÄ›tší prohlubnÄ›, nebo dokonce protispády. DůkladnÄ› proto měřte a teprve pak pracujte.

Posted in Nezařazené